Do końca promocji pozostało:
Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Szukaj

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób zapisanych do newslettera

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż;
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej ,,administrator”) jest ŚWIAT LNU Sp. z o.o. z siedzibą w Kamiennej Górze, ul. Nadrzeczna 1A, 58-400 Kamienna Góra, wpisana do rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000037171, NIP: 526-25-66-337, kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN.
  2. Jako administrator odpowiadamy za wykorzystanie Pani/Pana danych osobowych w sposób bezpieczny oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – adres do korespondencji zgodnie z pkt. 1 lub pod adresem e-mail: [email protected].
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważacie, iż przetwarzanie danych osobowych przez administratora odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Scroll to Top